neděle 21 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Soupiska nejdůležitějších zákonů

• zák. č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA  ČESKÉ  REPUBLIKY
• usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení  LISTINY  ZÁKLADNÍCH  PRÁV  A  SVOBOD
• zák. č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky
• zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
• zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
• zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
• zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
• zák. č. 320/2002 Sb. o finanční kontrole
• zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících
• zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
• zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
• zák. č. 565/1995 Sb. o místních poplatcích
• zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
• zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
• zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
• vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
• zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
• zák. č. 477/2001 Sb. o obalech
• daňové zákony

Dokumenty

Zákon 128/2000

o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb. a zákonem č. 313/2002 Sb. 

Odkazy

Sbírka zákonů ČR
www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka