pondělí 19 březen 2018

 

publicita

Úřad práce

Úřad práce v Českém Krumlově             úřední doba

Plešivec-Věncová                              pondělí  8.00  - 17.00

381 01                                                 úterý     8.00  -  13.00

Tel: 950 110 111                                  středa    8.00  -  17.00

FAX: 380 728 935                                čtvrtek    8.00  -  13.00

                                                           pátek      8.00 -  13.00
portal.mpsv.cz/sz/local/ck_info

Soukromá základní umělecká škola

Provozuje umělecká agentura Rolčík. Hudební škola působí v oblasti Lipenska od r. 1996.

Mobil: 774 608 226
Černá v Pošumaví 132
382 23 Černá v Pošumaví
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.agenturaumelecka.com/8754/index.html

 

 

Informace

• Učitelé hudební školy, manželé Rolčíkovi, působí již 20 let v oblasti Lipenska (od března 1989). Nejprve jako učitelé pobočky ZUŠ Český Krumlov, od r. 1996 jako učitelé Soukromé hudební školy.
• V roce 2007 se spojila Soukromá hudební škola s 1. soukromou Základní uměleckou školou v Českých Budějovicích a stala se její pobočkou.
• Sídlo pobočky ZUŠ je v Základní škole Černé v Pošumaví.
• Učitelé vyučují žáky z Nové Pece, Horní Plané, Černé v Pošumaví, Frymburka, Lipna nad Vltavou a Vyššího Brodu.
• V ZUŠ se vyučuje na tyto nástroje: klavír, klávesy, sólový zpěv, zobcové flétny, příčná flétna, saxofon, kytara, baskytara a hudební teorie.
• Děti z MŠ jsou zařazeny do přípravné hudební výchovy (PHV), kde se učí základům rytmického a hudebního cítění.
• Žáci pravidelně vystupují na veřejných koncertech v průběhu školního roku a kulturních akcích pořádaných obcemi, ve spolupráci se základní školou.

Stavební úřad Horní Planá

Adresa
Městský úřad Horní Planá - Stavební úřad
Tel.: 380 724 417
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Fax: 380 724 420
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Formuláře


 

Program Zelená úsporám

Stručně o programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

• fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.

Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

Seznam dodavatelů a podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů .
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
 
Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

• Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR  - podpora u bytových domů)
• Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice

Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele, (Příloha Příručky pro žadatele).
Krajské pracoviště je pro veřejnost otevřeno v úterý a ve středu 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00. V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě.

Krajské pracoviště SFŽP pro JIHOČESKÝ KRAJ
Mánesova 3a
371 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE
fax: 386 351 995
 
Specialisté na úspory energií (program Zelená úsporám):

Martin Koudelka
tel.: 387 203 857
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Pavlová
tel.: 387 203 857
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
OPŽP a ostatní:

Blanka Veltrubská
tel.: 386 351 995
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Štěpánka Pokorná
tel.: 386 351 995
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy

Program zelená úsporám
www.zelenausporam.cz/
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka