sobota 20 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Stručně o programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

• fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.

Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

Seznam dodavatelů a podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů .
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
 
Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

• Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR  - podpora u bytových domů)
• Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice

Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele, (Příloha Příručky pro žadatele).
Krajské pracoviště je pro veřejnost otevřeno v úterý a ve středu 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00. V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě.

Krajské pracoviště SFŽP pro JIHOČESKÝ KRAJ
Mánesova 3a
371 03 ČESKÉ BUDĚJOVICE
fax: 386 351 995
 
Specialisté na úspory energií (program Zelená úsporám):

Martin Koudelka
tel.: 387 203 857
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Pavlová
tel.: 387 203 857
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
OPŽP a ostatní:

Blanka Veltrubská
tel.: 386 351 995
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Štěpánka Pokorná
tel.: 386 351 995
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy

Program zelená úsporám
www.zelenausporam.cz/
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka