neděle 21 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Celý lesní majetek obce se nachází na území bývalého okresu Český Krumlov. V současné době lesy Obce Černá v Pošumaví zasahují pouze do jednoho katastrálního území (Černá v Pošumaví) ve správní působnosti obcí s rozšířenou správní působností Město Český Krumlov ( podle Vyhl. MV ČR č. 388/2002 ze dne 30. srpna 2002) s nadřízeným orgánem Jihočeský kraj.

Celková plocha  k 1.1.2006  396,08 ha
Porostní plocha  k 1.1.2006  390,98 ha
Bezlesí  1,81 ha
Jiné pozemky  3,29 ha

Při hospodaření v lesních celcích Obec Černá v Pošumaví vedle funkce produkční plně respektuje i ostatní funkce lesa - půdoochrannou, vodohospodářskou, klimatickou, ochranu ovzduší, funkci rekreační apod. Správa lesního majetku se řídí schváleným lesním hospodářským plánem a zaměřuje se především na zpracování výchovných a nahodilých těžeb a na ochranu a obnovu lesa.

Ceníky
Ceny dřeva se odvíjejí od nabídky a poptávky na evropském trhu v jednotlivých čtvrtletích. Základní prioritou prodeje je maximální finanční zhodnocení vytěžené dřevní hmoty. Z této priority vychází i vyráběný sortiment a minimální nabídka samovýroby a palivového dřeva. Palivové dřevo se vyrábí v délkách 2 - 4 m v omezeném množství podle kvality těžených porostů.

Samovýroba palivového dřeva se zadává zcela výjimečně. Určujícím kritériem pro zadání je finanční efekt a zájmy ochrany lesa. Ceny prací jsou smluvní a odpovídají cenám obvyklým v oboru. Informace o aktuálních cenách dřevní hmoty podá lesní hospodář ing. Libor Ošťádal.

Adresy
Ing. Libor Ošťádal
Zajišťuje pro obec pěstební a těžební činnost v obecních lesích, prodej dřeva. Odborný lesní hospodář (OLH).
Mobil: 777 650 558
tel.:   380 738 346

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka