sobota 20 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Turisté i místní se mohou těšit na další stezku

Na to, jak návštěvníkům Černé v Pošumaví ukázat i její malebné okolí,myslí lidé v obci. Místní kronikář František Záhora tedy nyní připravuje další naučnou stezku. Ta bude již čtvrtou v pořadí. „První vede z Černé přes Muckov a vrací se přes Pláničku do Černé. Jejím cílem je ukázat zájemcům pěknou krajinu“, přiblížila včera starostka obce Irena Pekárková.Druhá stezka provází turisty do Muckova, Hubenova a přes osadu Mokrá zpět do Černé a třetí vznikla nedávno.Míří z Černé do Mokré a k opravené štole Josef a zpět.“Kromě toho se dají stezky kombinovat a vydat se z Muckova a přes Hubenov ke štole do Mokré“ dodala starostka.

Přípravu a vytvoření stezek obec financuje, některé s využitím grantů Jihočeského kraje. „Tuto stezku asi budeme financovat sami, ale pokud se naskytne možnost čerpat na ní dotaci, zkusíme to,“ podotkla Irena Pekárková.
Výchozí bod pro naučné stezky najdete v Černé u směru na Muckov. Hned na kraji tam stojí informační cedule s vyznačenými okruhy. Pro zájemce je v sezoně v tamním infocentru k dispozici mapka, mimo sezonu ji můžete získat na obecním úřadě. V plánu mají lidé z Černé vytvořit ještě naučnou stezku směrem do Dolní Vltavice. Ta nová, kterou chystá František Záhora, má vzniknout ještě letos. Jakmile kronikář vše připraví, nechá obec vyrobit cedule a stojany. Více o nové stezce viz článek Františka Záhory.

Českokrumlovský deník, Zuzana Kyselová,16.3.2016


Zájemci poznají památné stromy,Vápenný vrch a jiné

Nejenom provozování snad všech druhů vodních sportů na rozsáhlé lipenské přehradě v místě,kde je vodní nádrž nejširší, může nabídnout Černá v Pošumaví. Přijíždí sem také mnoho turistů, jejichž cílem je objevovat přírodní krásy, nádherné výhledy na horstva, přírodní scenérie, ale i historické a kulturní památky.

K tomuto účelu byla již dříve vybudována po celé oblasti síť cyklostezek a další stále přibývají. Je řada míst, která stojí za obdiv a poznání, ovšem z trasy cyklostezky se k nim turista většinou nedostane. Proto začaly vznikat naučné stezky, které mají za cíl upozornit na zajímavá místa, o nichž se mohou návštěvníci dozvědět něco nového. Oproti běžné turistické trase jsou na jednotlivých zastaveních postaveny informační tabule, kde se každý dozví ty nejzákladnější data z historie daného objektu, a seznámí se s přírodními, kulturními, technickými a dalšími pamětihodnostmi v nejbližším okolí.

V Černé v Pošumaví jsme v posledních létech vybudovali tři takovéto naučné stezky.Jsou vedeny v oblasti poněkud vzdálenější od hlavního rekreačního centra, ovšem po trasách, které jsou protkány přírodní rezervací a několika přírodními památkami a především nádhernou přírodou. První stezka je okružní s výchozím i konečným bodem v Černé, další dvě jsou vedeny s malými odchylkami k cílovému místu, kterým je portál dědičné šachty Josef, který byl nákladem obce v roce 2015 nově zrekonstruován.

Veškeré informace o dosavadních naučných stezkách jsem zpracoval do krátké informační brožury, která by měla být v průběhu druhého čtvrtletí k dispozici. Po dohodě se starostkou obce jsem začal připravovat trasu další naučné stezky, která tentokrát povede centrem celé turistické oblasti. Trasa vychází samozřejmě z obce Černá a přes Jestřábí, Radslav a Bližnou se do obce vrací. Bude zde celkem 7 zastavení s potřebnými údaji na názorných tabulích. Návštěvníci mají možnost poznat, že i v tomto středu rekreačního dění je mnoho zajímavých míst. Tak třeba hned první zastávka u jachetního klubu návštěvníky poučí o tom, jak to všechno začalo než oddíl klubu vznikl. V Jestřábí se dozvědí, že jako první zde byl již v roce 1768 dvůr, později zvaný Knížecí poplužní dvůr.V Radslavi mohou turisté např. vidět lípu velkolistou z roku 1648, vedenou jako památný strom, stejně jako opodál stojící dub letní.

Bližná bývala součástí tzv. Mokerského – Hirzova újezdu a má stejnou historii jako Černá v Pošumaví. Na zastávce č. 5 chceme upozornit především na proslulou těžbu grafitu, která pokračovala i po zatopení dolů v oblasti černo-hůrecko-mokerské. Na dole Bližná se těžilo nepřetržitě 43 let a bylo zde vytěženo přes čtvrt milionu tun suroviny.

Zajímavosti skýtá i další zastávka u hřbitova, který od roku 1960 nahradil hřbitov uprostřed obce v Černé a byly sem přeneseny i ostatky ze hřbitova Dolní Vltavice. I poslední zastávka je zajímavá. Nejenom historií Božích muk, ale i zajímavostmi kolem Kamenolomu, lépe řečeno Vápennému vrchu, který je řazen mezi významné lokality jižních Čech, především vytěženými nerosty a dosud neprozkoumanou jeskyní o celkové délce chodeb více než 130 m. Popsal jsem stezku skutečně jen ve zkratce, na tabulích bude údajů daleko více, i s příslušnými historickými fotografiemi.

Českokrumlovský deník, František Záhora, 16.3.2016