sobota 20 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

 

VŠE PODROBNĚJI NA WEBU KRONIKY OBCE!

 

Sborník obsahuje práce jednotlivých autorů a ponechává tedy přesné literární znění. Jde pouze o zpřístupnění na mnoha různých místech se vyskytující literatury k problematice těžby grafitu na území obce Černá v Pošumaví.

Jsem si vědom toho, že existuje mnoho dalších víceméně odborných prací na tomto úseku, mou snahou však bylo uspořádat především to, co je sice dostupné, ale velmi rozptýlené a zájemci nedá dostatečnou možnost vše přečíst a prostudovat.

Proto mohou být i některá díla od různých autorů uvedena ve Sborníku  vícekrát, stejně tak jako jsou zde výpisy z kronik a současně i samostatná díla, z kterých byly tyto výpisy pořízeny. Otázce těžby grafitu na našem území, stejně jako otázce rašeliny a jejímu dobývání, se věnují diplomové práce dvou studentek, jejichž podstatnou část  jsem do Sborníku rovněž zařadil.

Především děkuji Kateřině Milichovské, která svou diplomovou prací přispěla k objasnění spousty historického materiálu, který doposud nebyl v našich kronikách zaznamenán.

Ing. František Záhora, kronikář obce.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka