sobota 20 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

VŠE PODROBNĚJI NA WEBU KRONIKY OBCE!

 

Lipenská přehrada

Výstavba Lipenské přehradní nádrže byla zahájena v r.1949. V obvodu obce bylo nutno přerušit těžbu tuhy a vybudovat nová těžební pole u Bližné, zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy, bylo nutno vykácet a vytěžit mnoho hektarů lesa. Byly zrušeny dva hřbitovy, zanikla obec Dolní Vltavice,některé samoty a obec Kyselov,částečně byla demolována i obec Černá. Bližnou, Mokrou, Muckov a Pláničku zátopa nepostihla.
V letech 1955 – 57 probíhaly v katastru obce demolice objektů, zejména těch v těsné blízkosti státní hranice.Při demolicích však zanikly některé celé osady a samoty např. Hubenov, Slavkovice, Lhota, Vyžbohy a další. Řada objektů se začala přebudovávat na rekreační zařízení zejména průmyslových podniků z vnitrozemí.

Pivovarnictví

Jakub Krčín zasáhl významným způsobem do středověké historie naší obce. Tento proslulý stavitel jihočeských rybníků nechal přistavět k původnímu jednopatrovému renezančnímu zámku v r.1568 pivovar, čímž vytvořil jednu z dominant obce. Pivovar sloužil až do roku 1947, kdy došlo ke zrušení, zůstala zde pouze stáčírna a pivo se dováželo. Postupně se pak prováděla konzervace syrupů,sušení hub na export,nakládání hub do octa a především vaření ovocných šťav a výroba limonád a limosyrupů.Závod vešel ve známost jako Sodovkárna nebo Šťavárna a kolem roku 1980 zásobovala provozovna svými výrobky 64O prodejen na okresech Český Krumlov a Prachatice.Po privatizaci v devadesátých letech byla činnost postupně rušena a nakonec zastavena úplně.

Tuhové doly

V roce 1767 byla v okolí nalezena mohutná ložiska grafitu,která se začala těžit v r.1812.V r. 1896 byly otevřeny další doly na Mokré.Největší rozmach nastal na přelomu 19. a 2O. století. V r. 1940 byly vytěžené doly zrušeny a postupně do r. 1958 zatopeny Lipenskou nádrží. Po r.195O začal geologický průzkum na Bližné a v r. 1952 bylo zahájeno hloubení šachty, později nazvané Stará jáma,která byla spolu s jámou Barbora otevřena v letech 1954-58. Byly však situovány do středu ložiska a bránily využití surovinových zásob.Proto byla vyhloubena nová jáma Václav, kde těžba začala v r. 1964. Pozdější průzkum doplněný geofyzikálními měřeními a zejména 300 m hluboký vrt prokázal, že nelze očekávat objev nového grafitového ložiska většího hospodářského významu. Po několik desetiletí patřily zdejší doly k nejvýznamnějším světovým producentům grafitu. Po privatizaci v devadesátých letech se postupně končí s těžbou,až zaniká úplně.

Zemědělství

Po roce 1949 vznikají Jednotná zemědělská družstva a to v Černé,v Muckově a v Bližné.V Černé je předsedou zvolen Antonín Rosický,po něm tuto funkci vykonával Karel Novák a později Josef Bláha.Na Bližné byl předsedou Václav Růžička ml a na Muckově Josef Lang.Družstva však neměla dlouhého trvání a postupně zanikla.Zemědělskou výrobu zde převzaly Státní statky.Nejprve jako národní podniky později pod Státními statky ŠUMAVA..V r.1976 se sloučily statky Černá a Frymburk a vznikl odštěpný závod Frymburk.Samostatný Statek Černá se znovu vytvořil oddělením od Frymburku v r.1992.Postupně je Statek privatizován,vydávají se restituční nároky a Statek a s ním i zemědělství v obci zaniká.Jsou nadále určité snahy na Mokré,Bližné i Muckově,ale o pravou zemědělskou výrobu se nejedná.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka