sobota 20 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

VŠE PODROBNĚJI NA WEBU KRONIKY OBCE!

 

Obyvatelé Černé byli většinou římsko-katolického vyznání; pouze v 16. století, kdy v Hořicích, do jejichž církevního obvodu Černá patřila, luteránstvím svedení faráři Wenzel Leitl a Johann Schlesinger pečovali o zdejší duše, byla také Černá evangelická. Když ale Vilém z Rožmberka v roce 1588 energicky proti protestantům zakročil, navrátila se opět brzo dřívější víra.

Dne 25. srpna 1787 byla Černá od Hořic odfařena a dostala vlastní kostel a byla vytvořena samostatná lokalie, tj. církevní obvod. Taktéž vedení matrik bylo započato v roce 1787. Kostel byl zasvěcen ke cti “Neposkvrněného početí Panny Marie”; patronem byl náboženský fond, dílo císaře Josefa II.. V roce 1787 byl postaven dřevěný kostel; v roce 1798 kostel kamenný, který byl v roce 1799 vysvěcen. V roce 1902 byl kostel zvětšen a byla postavena nová věž; nově vysvěcen byl dne 3. července 1904.

V roce 1794 byla zahájena výstavba fary, která byla dokončena 22. října 1795. V roce 1903 byla fara, která měla č.p. 30, přestavěna nákladem 24.000 Korun. Stavební náklady hradil ze 3/4 náboženský fond a z 1/4 farnost. Stavba kostela (1901-1904) byla spolu se stavbou fary svěřena staviteli Franzovi Sossnerovi z Krumlova. Z bývalého farního kostela v Sopekau u Mühlhausen byly dne 29.listopadu 1788 přislíbeny dva zvony, které byly do Černé dopraveny dne 9. prosince 1788.

Ke zdejší farnosti byly přifařeny následující obce: Černá, Plánička, Nová Ves, Jámy, Nový mlýn, Kozlí vrch, Slavkovice, z Mokré “Massauer” , Jestřábí, od roku 1894 tuhové doly, nádraží Černá a Lužní závod.

Počet duší ve farnosti:

• původně: 988
• 1894: 1.405
• 1900: 1.363
• 1920: 1248
• 1930: 1.254

V 1. světové válce 1914-18 musela přinést oběti i církev. Dne 23. listopadu 1916 byly odvezeny zvony: velký o váze 572 kg, malý 63 kg, sakristijní 1 kg a místní zvon z Jam 24 kg. Dne 9. září 1917 byl odvezen také ještě střední zvon o váze 300 kg. Do zbrojních továren tak byly odvezeny zvony o celkové váze 960 kg, za které stát vyplatil odškodné ve výši 3.744 Korun. Bída světové války se nezastavila ani před posvěcenými zvony; v té době to bylo obyvatelstvem chápáno jako výstraha, že tyto zvony nemají vyzvánět k vítěznému míru!

Ochota farnosti k obětem pořídila za tyto zvony náhradu. Dne 5. června 1928 byly vysvěceny a zavěšeny v Černé 3 nové zvony. Váha jednotlivých zvonů bez armatury je 558 kg, 318,5 kg a 230 kg. Velký zvon zdobil obraz “Ježíš – král Sv.Florián” a nápis “Od blesku a bouří ochraňuj nás ó pane Ježíši Kriste”. Druhý zvon zdobil obraz “Marie pomocné” a nápis “Maria, pomož nám, tak volá každý zvuk vzhůru k tvému nebeskému trůnu”. Třetí zvon byl vyzdoben obrazem “Sv.Terezie s dítětem a Ježíšem” a nápisem “Nech svoje růže na nás pršet”. Pro opatření zvonů bylo vybráno: dary ve farnosti 25.186 Kč. dary mimo farnosti 3.046 Kč, zvonový fond včetně úroků 4.676 Kč, tj. celkem 32.908 Kč.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka