neděle 21 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

VŠE PODROBNĚJI NA WEBU KRONIKY OBCE!

 

Kaple u Dolní Vltavice

Tato kaple byla postavena v roce 1648, těsně po třicetileté válce, jako pietní místo, kam byly pochovány oběti morové nákazy. Podle kroniky tuto stavbu financoval pan STINI, majitel domu č.p.26. Kaple byla údajně dřevěná a ve stejné době byly po jejích stranách vysazeny dvě lípy, které zde stojí dodnes. V roce 1753 byla kaple přestavěna do dnešní podoby. Přestavbu financovala paní Teidinger jako dík za zázračné vyléčení z těžké nemoci. Kaple i oba stromy jsou zapsány v seznamu památek chráněných státem. Lípy mají ve výšce 1,3 m nad zemí obvod kmene 510 cm.

Kaple na Mokré

Byla vystavěna v novogotickém slohu v roce 1849 a postupně, především po druhé světové válce, začala chátrat a docházelo k její devastaci. V sedmdesátých letech jí používal tehdejší MNV jako prostor pro sklad stavebního materiálu a nářadí. Na kapličce, která je opatřena mřížovými vraty je nápis Glück auf – Zdař Bůh, vnitřek je vybaven obrazy a ze severní strany postaven kovový kříž.

Kaple prošla úplnou rekonstrukcí. Do kaple byl umístěn zvon, který byl vyroben ve zvonařské dílně Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Ta také provedla dne 25.3.1999 kolaudaci původu a pravosti zvonu. Výtvarnou výzdobu zvonu provedla ak. sochařka Věra Kunčarová. Na zvonu je z jedné strany nápis Barbara a na protilehlé straně Obec Černá v Pošumaví 1988, pod nápisem je znak rodiny Dytrychovy, kartuše, čili dekorativní výzdoba a větvička thuje. Zvon má hmotnost 28 kg a jeho průměr je 355 mm. Podle certifikace je zvon velmi zdařilý a má jasný, čistý a vyrovnaný zvuk.
Současně s opravou kaple byla opravena i místní návesní kašna.

Kaple na Radslavi

11.dubna 1937 dostala kaple nový zvon. Starý sloužil od roku 1874, byl poškozený a byl převzat zvonolitcem Pernerem, dodavatelem nového zvonu. Kaple byla současně uvnitř i zvenku nově vymalována malířem Adolfem Tussetschlägerem z Dolní Borkové a vysvěcena byla téhož dne dolnovltavickým duchovním děkanem Schwarzbauerem. Náklady na renovaci kaple a zvonu byly uhrazeny ze sbírky mezi obyvateli Radslavi, která vynesla 1 030 Kč. Za zvon bylo vydáno 930,40 Kč a za malíře 200 Kč. Zvon byl naladěn na ton „B“, měl průměr 42,2 cm a vážil 39,8 kg.Za starý zvon, který vážil 32,5 kg obdržela obec 10 Kč za 1 kg.

   
Socha Sv. Jana Nepomuckého umístěná ve výklenku u kostela v Černé.

Mezi farou a kostelem stávala kdysi kaplička, postavená jedním stavitelem a vyzdobena sochou Jana Nepomuckého. Když byla v roce 1903 postavena nová fara, byla kaplička s povolením úřadů zbourána. Socha byla nejdříve postavena mezi stromy na přední straně kostela, odtud musela pryč a byla potom umístěna na vnější zeď (původního) hřbitova (dnes pietní místo před turistickou ubytovnou). Kovářský mistr Johann Tschunko nesouhlasil s nedůstojným umístěním svého patrona a navrhl, aby byl postaven na mostě v obci. Tak se také stalo. V roce 1918 měla jedné noci česká vojenská posádka soše urazit ruku a část kříže. Tyto díly nebyly nalezeny a nebyly dodnes nahrazeny. Socha byla umístěna na mostě až do 70. let, kdy musela ustoupit výstavbě lávky pro pěší a byla přemístěna do výklenku u kostela, kde je dodnes.

V polovině října 2007 se po měsíci vrátila socha sv. Jana Nepomuckého na své původní místo do výklenku kostela z restaurátorské dílny MgA. Lukáše Hosnedla. Po více jak dvousetleté historii existence sochy v Černé v Pošumaví se tato památka dočkala tolik potřebné opravy. V současné době již září ve své plné kráse na podstavci z přírodního kamene.

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého je chráněnou kulturní památkou a je ve vlastnictví obce. Celkové náklady na restaurování sochy činily 133 035 Kč. Část nákladů – 70 000 Kč byla hrazena z grantu Jihočeského kraje, z programu na záchranu nemovitých kulturních památek, zbytek uhradila obec z vlastních prostředků.

Kostel

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce1799 –1800 na místě někdejší dřevěné kaple z r. 1787. Svou konečnou pseudorománskou podobu získal přestavbou v letech 1901-1904. Tehdy také přibyla věž. Vnitřní zařízení kostela, tj. hlavní oltář, oba postranní oltáře, kazatelna a křtitelnice, je mladší a pochází z 19. a počátku 20. století.

Pivovar

Postavený v roce 1568. Podle vyprávění Franze Gabriela (1851-1892) byla obytná část pivovaru (část souběžná se silnicí na D.Vltavici) loveckým zámečkem. Na východní straně budovy v prvním poschodí – dnes strana do dvora – býval balkon. Z toho balkonu měli dříve páni střílet zvěř, kterou honci přiháněli z pláničských lesů, které (mimo gronetské nebo Gronetovy louky) sahaly až téměř k Černé.
 

Dům č.p. 39

Postavený v roce 1568 jako mlýn Jakubem Krčínem z Jelčan pro potřeby pivovaru a mlečský poplatek. V roce 1880 byl mlýn vyměněn za louku u pivovaru, na níž byl založen horní pivovarský rybník. Od té doby byl mlýn pronajímán různým mlynářům. K opatření peněz na vyplacení úpisu válečné půjčky ze společného majetku v hodnotě 100.000 korun, musel být mlýn s ostatním společným majetkem prodán. V roce 1920 byl mlýn opuštěn a v budově bylo umístěno zařízení na výrobu elektrického proudu Osvětlovacím sdružením v Černé, které ale bylo nedostačující a v roce 1923 bylo opuštěno. Od roku 1926 slouží k obytným účelům, případně k drobnému podnikání (švec).

Portál vyústění staré Josefovské štoly

U Mokré z roku 1897. Ražba této štoly byla dokončena po mnoha přerušeních až v roce 1937 a její celková délka činí 2240 m. Více informací o štole Josef naleznete zde.

Kamenný podstavec kříže - na konci obce Černá

Kamenný podstavec kříže  - na konci obce Černá ve směru na Hořice byl postaven roku 187O jako upomínka na Hanse Kudlicha, který až do roku 1848 bojoval za osvobození sedláků. Pomník tvořila bronzová busta vysoká 6O cm. Tento kámen s bustou byl roku 1870 postaven před Obecnou školou v Račíně a slavnostně odhalen. R.1916 za 1.světové války byla bronzová busta demontována a odevzdána pro výrobu granátů a patron. Roku 1920 byla na tomto kameni umístěna bronzová postava císaře Františka Josefa vysoká 1 m. Také jí však potkal stejný osud jako její předchůdkyni. Za 2.světové války r. 1942 byla roztavena. Téhož roku byly také odmontovány zvony z kaplí  v Račíně a v Radslavi a odevzdány pro válečné osudy.

Roku 1995 našli Anton Kindermann a Johan Schläger tento kámen v houštině v Račíně. Po dohodě se starostou ing. Novákem byl kámen dopraven do Černé, rakouští výše uvedení rodáci jej restaurovali a umístili na současné místo.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka