středa 19 září 2018

 

publicita

Nahoru

Úřední deska

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec:
NAŘÍZENÍ 1/2017 VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
SITUACE UZAVÍRKY
Pozvánka na aukci nemovitosti
Plán vojenské činnosti ve Vojenském ujezdu Boletice.
Závěrečný účet Svazku Lipenských obcí za rok 2016
Zastupitelstvo JK 21.6..2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 11.9.2018
INVAZNI ROSTLINY
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU SPÚ 12.9.2018
Veřejná vyhláška KHS
ĆSÚ - životní podmínky 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 31.5.2018
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.7.2018
OZNÁMENÍ O STAŽENÍ POZEMKU Z VEŘEJNÉ NABÍDKY
Realizace projektu OPŽP
ROZPOČET ZŠ A MŠ 2018
Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2018
„Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“
OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/52/2014 a jeho podmínkách
Požární řád obce
Veřejná vyhláška ÚP č.4
Výroční zpráva
Vyhláška - zjistit datum smrti
Zpráva o výsledcích přezkoumání Svazek Lipenských obcí 2016
Veřejná Vyhláška ÚP č.1
Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví - Hůrka I. etapa - Mapa
Rozpočtový výhled
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
36. USNESENÍ 22.1.2017
Kalkulace cen pro vodné a stočné rok 2017
Rozpočet SLO 2017
Závěr zjišťovacího řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - regulační plán 1.RP pro plochy B1, SO7, OS14, VP21 v k.ú. Černá v Pošumaví
Stavební zákon
STANOVENÍ POČTU ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
44 USNESENÍ 23.9.2014
Vyúčtování položek vodné a stočné
PODĚKOVÁNÍ JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vyhlášení záměru Č.Krumlov
SUNNY PORT a.s.,výzva 16.9.2015- mapa
INFORMAČNÍ LETÁK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Veřejná vyhláška - návrh ÚP Černá v P.
Oznámení o podpisu smlouvy
Rafajová RCH úr+ sp 23.11.2015
ROZHODNUTÍ vydané formou opatření obecné povahy
Nařízení obce Černá v Pošumaví 1/2012
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/77/2013 a jeho podmínkách
KPÚ Černá v Pošumaví
Volby stanovení počtu členů komise
Celkové vyúčtování předpisů vodného a stočného
Oznámení o výběrovém řízení 24.4.2013
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
PRVNÍ ZASEDANÍ OVK
Tomášek sklad. 6.1.2016
Zadávací dokumetace Novostavba garáže
Vyhodnocení nabídky
OZNÁMENÍ POČTY NA PETICÍCH
Rybářská rezidence 9.2.2016
Stavební úpravy a přístavba stáje č.2 na parcelách č.1388 a 1399 k.ú. H.Planá
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ REVIZE KN-KYSELOV
Volby zapisovatel
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
VOLEBNÍ OKRSEK
Jihočeši třídí odpady okresní přebor 2015
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ ZAKÁZKY
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou
Jihočeši třídí odpady Obec 2015
Oprava zřejmých nesprávností 10.7.2017
Obec vodovod a kanalizace 21.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚP 8.2.2016
Rafajová RCH úr+ sp 23.11.2015
Návrh plánu péče -Muckovské vápencové lomy na období 2018 - 2027
OZNÁMENÍ O ZAMYŠLENÉM PŘEVODU SPÚ
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Informace k dani z nemovitých věcí
 
 
Powered by Phoca Download

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka