středa 19 září 2018

 

publicita

Nahoru

Územní a strategický plán


Územní studie Černá v Pošumaví – Lokalita 2.ÚS
Zadání změny č.2 ÚP Černá v Pošumaví
Veřejná vyhláška - 1. RP pro plochy B1, S07, OS14, VP 21.
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Funkční výkres
Funkční výkres
1 RP VÝKRES ETAPIZACE
1 RP TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Funkční výkres loděnice
ÚS Černá v Pošumaví lokalita č.8 SO
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNYČ.2 ÚP ČERNÁ V POŠUMAVÍ
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
VÝKRES PŘEDPOKLADANÝCH ZÁBORŮ
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
HODNOCENÍ VLIVU NA ŽP
1 RP VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Veřejná vyhláška návrh zadání změny č. 1 ÚP Černá v Pošumaví
 
 
Powered by Phoca Download

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka